Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SKN

Kaakchirurgie & Implantologie

Naaldwijk, Zwijndrecht, Sliedrecht en Geertruidenberg   

Facturatie kaakchirurgie

Wij hebben géén contracten met zorgverzekeraars!!, dus u ontvangt uw nota zelf. Wij doen dit bij voorkeur per email. Wij versturen deze beveiligd via ZIVVER.


U moet de nota daarna zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar handelt de nota daarna af volgens de polisvoorwaarden. Kaakchirurgie is een onderdeel van de basisverzekering, u hoeft om in aanmerking te komen voor vergoeding geen tandartsverzekering te hebben.


Afhankelijk van de polis die u heeft gekozen, kan het zijn dat niet het gehele notabedrag wordt vergoed. Meestal geldt er als u naar een zorgverlener die geen contract heeft, een eigen bijdrage.

Die eigen bijdrage krijgt u van ons terug, mits wij de nota niet hoeven te innen middels een incassoprocedure. De teruggave geldt ook niet bij niet verzekerde behandelingen en geldt ook niet voor het eigen risico. Deze regeling geldt nadrukkelijk niet voor plastische chirurgie en handchirurgie!

Zo wordt u snel en vakkundig geholpen zonder dat het u iets extra's kost.

Wat moet u hiervoor doen?

Stuur ons een kopie van uw uitkeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar samen met uw bankrekeningnummer naar [email protected] of per post naar Hendrik van Naaldwijkstraat 38, 2671 BD Naaldwijk.

Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.


De nota wordt gemaakt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De tarieven worden door hen ook vastgesteld en zijn afhankelijk van de verrichting en onafhankelijk van de tijd die een behandeling geduurd heeft.


Een meegebrachte foto moet door de kaakchirurg beoordeeld worden en die beoordeling wordt ook gefactureerd, ook volgens de richtlijnen van de NZA.